Saruko HR-partner

Kaksi henkilöä kättelevät pöydän yli. Lähikuva rajattu käsiivarsiin.

Saruko HR-partner

Saruko HR-partner tarjoaa helpon ratkaisun organisaation muuttuviin HR-tarpeisiin. Aina ei tarvitse rekrytoida.

Saruko HR-partner tulee nopeasti ja joustavasti avuksesi, kun omat kädet eivät riitä tai yrityksessä jo olemassa oleva kokemus ei kohtaa projektin osaamistarvetta.

Määritellään yhdessä mitä halutaan saada aikaan ja sen mukaisesti sovitaan yhteistyöstä joko projektikohtaisesti tai tuntiperusteisesti.

ULKOPUOLISIN SILMIN SISÄLTÄ KATSOTTUNA NÄKEE ENEMMÄN

Saruko HR-partner palveluita ovat mm.

Kaksi ihmistä tietokoneen äärellä, toinen osoittaa kynällä näytölltä, kuva rajattu lähikuva .

HR-auditointi - lähtötilanneanalyysi suunnittelun apuna ja strategian toimeenpanossa

Tilannekartoitus, joka arvioi johtamisjärjestelmän ja HR-prosessien toimivuuden valitun strategian kannalta. HR-auditointi tunnistaa henkilökunnan kokemuksien, odotuksien ja tarpeiden lisäksi mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä toisaalta mahdollisia epäkohtia, kehityksen esteitä ja hidasteita, jotta näihin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. HR-auditointi koostuu lyhyistä haastatteluista ja taustamateriaalin läpikäynnistä. Kokonaisuus kiteytyy yhteenvetoon, johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka käydään läpi johtoryhmän työpajassa.

Goal,plan,action text on teksti valotaulussa pöydällä

HR-projektit - varmistaa suunnitellun muutoksen toteutuksen

Saat kokeneen ammattilaisen lyhyellä varoitusajalla osaksi HR-projektia tai projektin vetovastuuseen. HR-projekteissa emme ainoastaan konsultoi ja kerro näkemystämme, vaan teemme myös töitä osana organisaatiota, olemme yksi joukosta. Erityisosaamisalueita mm. - yrityskaupat ja -järjestelyt - liiketoiminnan kehitys- ja muutosprojektit - osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen - Arvo- ja kulttuurityöskentely - Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen - Työhyvinvoinnin kehittäminen

Nauravia toimistotyöntekijöitä valkoisen tussitaulun äärelllä, pienessä toimistossa

HR-interim - kokenut ammattilainen 2-3 päiväksi viikossa osaksi organisaatiota

HR-vuokrajohtaja on paikallaan esim.
- kun tarvitaan erityistä osaamista kehitysprojektiin
- muutostilanteissa
- pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jossa ei vielä ole HR-henkilöä
- sijaisuuksissa ja henkilövaihdoksissa

Saruko HR-partner palveluita ovat mm.

Kaksi ihmistä tietokoneen äärellä, toinen osoittaa kynällä näytölltä, kuva rajattu lähikuva .

HR-auditointi - lähtötilanneanalyysi suunnittelun apuna ja strategian toimeenpanossa

Tilannekartoitus, joka arvioi johtamisjärjestelmän ja HR-prosessien toimivuuden valitun strategian kannalta. HR-auditointi tunnistaa henkilökunnan kokemuksien, odotuksien ja tarpeiden lisäksi mahdollisuuksia ja vahvuuksia sekä toisaalta mahdollisia epäkohtia ja kehityksen esteitä ja hidasteita, jotta näihin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. HR-auditointi koostuu taustamateriaalin läpikäynnistä ja lyhyistä haastatteluista. Kokonaisuus kiteytyy yhteenvetoon, johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka käydään läpi johtoryhmän työpajassa.

Goal,plan,action text on teksti valotaulussa pöydällä

HR-projektit-varmistaa suunnitellun muutoksen toteutuksen

Saat kokeneen ammattilaisen lyhyellä varoitusajalla osaksi HR-projektia tai projektin vetovastuuseen. HR-projekteissa emme ainoastaan konsultoi ja kerro näkemystämme, vaan teemme myös töitä osana organisaatiota, olemme yksi joukosta. Erityisosaamisalueita mm. - yrityskaupat ja -järjestelyt - liiketoiminnan kehitys- ja muutosprojektit - osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen - Arvo- ja kulttuurityöskentely - Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen - Työhyvinvoinnin kehittäminen

Nauravia toimistotyöntekijöitä valkoisen tussitaulun äärelllä, pienessä toimistossa

HR-interim - kokenut ammattilainen 2-3 päiväksi viikossa osaksi organisaatiota

HR-vuokrajohtaja on paikallaan esim.
- kun tarvitaan erityistä osaamista kehitysprojektiin
- muutostilanteissa
- pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jossa ei vielä HR-henkilöä
- sijaisuuksissa ja henkilövaihdoksissa

Suunnitellaan ja toteutetaan
tarpeidenne mukainen kokonaisuus!