Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen

People having a business meeting behind a class wall.

Esimerkkejä johtamisen valmennuksista

Valmentava esihenkilötyö

Esihenkilötyön yhtenäistäminen

Uuden esihenkilön starttipaketti

Johtoryhmävalmennukset ja teematyöpajat

Miten johtamalla saamme parhaan tuloksen?

Yhtenäinen esihenkilötyö ja johtaminen sekä keskinäinen luottamus ovat tuloksekkaan toiminnan kivijalka. Kun lisäksi johtamisen kolme tasoa – asioiden johtaminen, ihmisten johtaminen, prosessien johtaminen – ovat tarkoituksenmukaiset, selkeät ja ennustettavat, vapautuu aikaa ja voimavaroja yhdessä kehittämiseen ja kehittymiseen – asioihin, jotka tuovat merkitystä ja kilpailuetua.

Sarukon valmennuksissa ja työpajoissa on sopivassa suhteessa viimeisin tieto selkeästi ja käytännönläheisesti, avoin inspiroiva keskustelu, osallistavat ja oivalluttavat harjoitukset sekä tapaamisten väliset tehtävät. Valmennuksen aikana saatu omakohtainen kokemus ja tieto muuttuvat taidoksi kokeilemalla, testaamalla, harjoittelemalla.

Johtajana kehittyminen on aina myös matka omaan itseen. Kyky tarkastella omia toiminta- ja ajatustapoja, uskomuksia ja arvoja antavat hyvän pohjan arvostavalle vuorovaikutukselle – yhdelle johtamisen ydintaidoista.

MIKÄ ON PARAS SAAMASI JOHTAMISVINKKI?

Sarukon yksilöcoaching

Johdon ja esihenkilöiden coaching on vaikuttava ja tavoitteellinen työskentelytapa, jossa on mahdollisuus keskittyä ajankohtaisiin johtamisen ja organisaation haasteisiin sekä vahvistaa omaa johtajuutta.

Yksilöcoaching on aina prosessi, jossa tapaamisten välissä on aiheeseen liittyviä kokeiluja ja niiden reflektointia. Tyypillinen yksilövalmennuksen kesto on 4-6 kuukautta.

liitutaululle piirretty nouseva portaikko: good, better, best,

Coaching on todettu erityisen hyödylliseksi

Oman johtajuuden tukena

Muutostilanteissa

Uuden esihenkilön  esihenkilöroolin haltuun oton tukena

Uuden avainhenkilön työsuhteen alun tueksi

Ryhmäcoaching yhtenäisen esihenkilötyön tueksi

Suunnitellaan ja toteutetaan
tarpeidenne mukainen kokonaisuus!