Ura- ja muutosvalmennus

Ura- ja muutosvalmennus sopii erityisesti seuraavissa tilanteissa

Kun työtehtävät ja vastuut muuttuvat

Kun motivaatio on hukassa 

Haasteet henkilökohtaisessa jaksamisessa ja hyvinvoinnissa

Ammatillinen kehittyminen

mitä seuraavaksi? Muutos on jo kulman takana, miten valmistaudun ja onnistun?

Muutostilanteissa ulkopuolinen valmentaja auttaa tilanteen selkeyttämisessä, tavoitteen kirkastamisessa, vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä oman näköisen toimintasuunnitelman muodostamisessa. Valmentaja auttaa tunnistamaan omat voimavarat ja itselle merkitykselliset asiat, ja on läsnä sparrauskumppanina.

Valmennus on aina tavoitteellista ja tukee muutosmatkaa sekä ammatillisesti että henkilökohtaisella tasolla.

Muutosvalmennus on luottamuksellista yksilövalmennusta, joka aina räätälöidään valmennettavan tarpeen mukaan. Yleensä tapaamiskertoja on 4-6 ja tapaamisten välillä on tavoitteen mukaisia välitehtäviä ja harjoittelua.

Irtisanottavan tai irtisanomisuhan alla olevan tukeminen

Muutosneuvottelu- ja sopeuttamistilanteissa työntekijälle tarjottu ura- ja muutosvalmennus tukee ja auttaa työntekijää suuntaamaan katseen tulevaisuuteen. Ulkopuolinen valmentaja tukee muutosprosessissa ja tulevaisuuden vaihtoehtojen mietinnässä.

Ura- ja muutosvalmennus on myös lain velvoite; yli 30 henkilöä työllistävän työnantajan tulee tarjota tuotannollis- ja taloudellisista syistä irtisanottavalle, yli 5 vuotta työsuhteessa olleelle tukea muutostilanteeseen.

Uraan liittyviä valmennusteemoja

Urasuunnittelu; vahvuudet, mahdollisuudet, unelmat

Selkeä tavoite ja toimintasuunnitelma

Osaamisen ja taitojen tunnistaminen ja sanoittaminen

CV-klinikka

Työnhaku ja sen erilaiset kanavat

Työpaikkahaastatteluihin valmistautuminen

Suunnitellaan ja toteutetaan
tarpeidenne mukainen kokonaisuus!