Kulttuurin johtaminen

Mistä ominaisuudesta meidät tunnistaa - entä tulevaisuudessa?

Kulttuuri on miten toimimme ja viestimme vaikka kukaan ei olisi näkemässä. Kulttuuri syntyy ajan kanssa toiminta- ja ajattelutapojen, uskomusten ja arvojen sulatusuunissa. Kulttuuria voi muuttaa arvostavalla ja määrätietoisella yhdessä tekemisellä.

VANHA TEKEMINEN TOI MEIDÄT TÄHÄN HETKEEN. UUDELLA TEKEMISELLÄ UUSI LOPPUTULOS

Isokin muutos lähtee pienistä asioista

Saruko tuo kulttuurin muutosprojekteihin hyväksi havaitut askeleet, joiden avulla koko organisaatio sitoutetaan muutosmatkalle. Kun tarpeeksi monta pientä asiaa muuttuu, muutos alkaa näkyä arjessa – ilmapiiri muuttuu. Onnistumisten tunnistaminen, huomioiminen ja esilläpito vahvistavat uusien ajattelu- ja toimintatapojen vakiintumista. Onnistumiset tuovat innostusta. Hyvä vuorovaikutus ja viestintä tekee innostumisesta yhteistä. Yhteinen innostus vahvistaa sitoutumista. Sitoutuminen tuo merkityksellisyyttä. Ketju jatkuu ja kulttuuri muuttuu pienin mutta vakain askelin.

ryhmä ihmisiä ympyrässä kädet keskellä toisiaan ranteesta kiinni muodostaen neliön

Esimerkkejä kulttuurinmuutos-valmennusten aihepiireistä

Toimintatapa- ja arvotyöpajat

Meidän tapa johtaa

Onnistumisten johtaminen

Vuorovaikutus ja palaute

Hyvän työilmapiirin resepti

Suunnitellaan ja toteutetaan
tarpeidenne mukainen kokonaisuus!