Osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen

suunnittelutiimi toimistossa, muistilappuja läpinäkyvällä seinällä

Esimerkkejä osaamisen ja kyvykkyyden johtamisen teemoista

Millä taidoilla tulevaisuuteen -työpajat

Osaaminen ja hiljainen tieto – työpajat

Osaamis- ja onnistumiskeskusteluvalmennukset

Organisaation omat mentorointiohjelmat

Teematyöpajat

Millä taidoilla tulevaisuuteen? Miten johdan innostusta entä luovuutta? Miten houkuttelen ja pidän tähdet?

Tarvittava osaaminen ja hyvä ote työhön tuovat kilpailukykyä. Mutta mitkä ominaisuudet tuovat kilpailuetua? Saruko on partnerinasi rakentamassa vaikuttavaa osaamisen johtamista, jolla varmistetaan muutoskyvykkyys ja strategian toteutuminen.

Työpajat osallistavat ja sitouttavat tiimin yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin, auttavat tunnistamaan tulevaisuudessa tarvittavat kyvykkyydet ja ohjaavat rakentamaan toimivan suunnitelman, jonka avulla organisaatio saa kaikkien osaamisen käyttöön ja hyvät valmiudet kyvykkyyksien kehittämiseen. Tavoitteena on oikea ihminen, oikealla paikalla, oikeaan aikaan.

MITEN VARMISTAN MUUTOSKYVYKKYDEN?

Suunnitellaan ja toteutetaan
tarpeidenne mukainen kokonaisuus!